сапфір блакитний шрі-ланкійський | Метки

Сапфір блакитний шрі-ланкійський (357)

Срібна каблучка 925 проби 1,82 г з Сапфіром Rosebery класу AAАA 0,32 карат
Срібна каблучка 925 проби 4,28 г зі шрі-ланкійськими Сапфірами класу AAAА та топазами з США 2,53 карат
Срібна каблучка 925 проби 2,54 г зі шрі-ланкійським Сапфіром класу AAAА та топазами з США 1,09 карат
Срібна каблучка 925 проби 2,31 гр. зі шрі-ланкійським Сапфіром класу AAAА 0,99 карат
Срібна каблучка 925 проби 3,97 гр. зі шрі-ланкійськими Сапфірами класу AAAА та топазами з США 2,4 карат
Срібна каблучка 925 проби 2,93 гр. зі шрі-ланкійськими Сапфірами класу AAAА 1,42 карат
Срібна каблучка 925 проби 3,86 гр. зі шрі-ланкійськими Сапфірами класу AAAА та топазами з США 2,19 карат
Срібна каблучка 925 проби 3,33 гр. зі шрі-ланкійським Сапфіром класу AAAА та топазами з США 0,9 карат
Срібна каблучка 925 проби 2,19 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА та білими топазами з США 0,51 карат
Срібна каблучка 925 проби 4,33 г з блакитними шрі-ланкійським сапфірами АААА та білими топазами з США 1,05 карат
Срібна каблучка 925 проби 3,51 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами класу АААА 1,15 карат
Срібна каблучка 925 проби 4,79 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА та білими топазами з США 2,72 карат
Срібна каблучка 925 проби 3,18 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами класу АААА 1,48 карат
Срібна каблучка 925 проби в позолоті 750 проби 3,56 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА та білими топазами з США 1,08 карат
Срібна каблучка 925 проби 3,29 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами класу АААА 0,74 карат
Срібна каблучка 925 проби 2,26 г з блакитним шрі-ланкійським сапфіром класу АААА 0,74 карат
Срібна каблучка 925 проби 2,36 г з блакитним шрі-ланкійським сапфіром АААА та білими топазами з США 0,81 карат
Срібна каблучка 925 проби 3,98 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА та білими топазами з США 1,61 карат
Срібна каблучка 925 проби 6,13 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами класу АААА 2,63 карат
Срібна каблучка 925 проби 2,97 г з блакитним шрі-ланкійським сапфіром АААА та білими топазами з США 1,07 карат
Срібна каблучка 925 проби 3,31 г з блакитним шрі-ланкійським сапфіром класу АААА 1,35 карат
Срібна каблучка 925 проби 2,71 г з блакитним шрі-ланкійським сапфіром АААА та білими топазами з США 0,67 карат
Срібна каблучка 925 проби 3,44 г з блакитним шрі-ланкійським сапфіром АААА та білими топазами з США 1,28 карат
Срібна каблучка 925пр 2,06г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА та топазами з США 0,84к
Срібна каблучка 925 проби 2,67 г з блакитним шрі-ланкійським сапфіром класу АААА 0,8 карат
Срібна каблучка 925пр 2,37г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА та топазами з США 0,62к
Срібна каблучка 925 проби 2,18 г з блакитним шрі-ланкійським сапфіром АААА та білими топазами з США 0,63 карат
Срібна каблучка 925 проби 4,03 г з блакитним шрі-ланкійським сапфіром АААА та білими топазами з США 1,39 карат
Срібна каблучка 925 проби 2,85 г з блакитним шрі-ланкійським сапфіром АААА та білими топазами з США 1,03 карат
Срібні сережки 925 проби 3,48 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами класу АААА та білими топазами з США 1,59 карат
Серебряные серьги 925 пробы 3,48 гр. с голубыми шри-ланкийскими сапфирами класса АААА и белыми топазами с США 1,59 карат
Срібні сережки 925 проби 0,98 г з блакитними Сапфірами Rosebery класу AAAА 0,68 карат
Серебряные серьги 925 пробы 0,98 гр. с голубыми Сапфирами Rosebery класса AAAА 0,68 карат
Срібна каблучка 925 проби 2,86 г з блакитним Сапфіром Rosebery класу AАAA 1,03 карат
Срібна підвіска 925 проби 1,56 г з блакитним Сапфіром Rosebery класу АААА та топазами з США 1,3 карат
Срібна підвіска 925 проби 1,42 г з блакитним Сапфіром Rosebery класу АААА та топазами з США 2,29 карат
Срібна підвіска 925 проби 1,62 г з блакитним Сапфіром Rosebery класу АААА та топазами з США 1,48 карат
Срібна підвіска 925 проби 0,55 г з блакитним Сапфіром Rosebery класу AАAA 0,32 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 2,86 гр. с голубым Сапфиром Rosebery класса AAA 1,03 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 1,56 гр. с голубым Сапфиром Rosebery класса АААА и топазами с США 1,3 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 1,42 гр. с голубым Сапфиром Rosebery класса АААА и топазами с США 2,29 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 1,62 гр. с голубым Сапфиром Rosebery класса АААА и топазами с США 1,48 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 0,55 гр. с голубым Сапфиром Rosebery класса AAA 0,32 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 1,82 гр. с Сапфиром Rosebery класса AAA 0,32 карат
Срібні сережки 925 проби 4,29 гр. зі шрі-ланкійськими Сапфірами класу AAAА та топазами з США 5,07 карат
Срібна підвіска 925 проби 2,6 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА та білими топазами з США 1,64 карат
Серебряные серьги 925 пробы 4,29 гр. со шри-ланкийскими Сапфирами класса AAAА и топазами из США 5,07 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 2,6 гр. с голубым шри-ланкийским сапфиром АААА и белыми топазами с США 1,64 карат
Срібна каблучка 925 проби 2,2 гр. з шрі-ланкійським сапфіром класу AAAA та топазами 1,08 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 2,2 гр. с шри-ланкийским сапфиром класса AAAA и топазами 1,08 карат
Серебряные серьги 925 пробы 9,18 гр. с шри-ланкийскими сапфирами класса AAA и топазами 7,95 карат
Срібні сережки 925 проби 7,82 г зі шрі-ланкійськими Сапфірами класу AAAА та топазами з США 4,55 карат
Срібні сережки 925 проби 3,51 г зі шрі-ланкійськими Сапфірами класу AAAА та топазами з США 1,79 карат
Срібні сережки 925 проби 5,94 гр. зі шрі-ланкійськими Сапфірами класу AAAА та топазами з США 4,02 карат
Срібні сережки 925 проби 4,9 гр. зі шрі-ланкійськими Сапфірами класу AAAА 2,86 карат
Серебряные серьги 925 пробы 7,82 гр. со шри-ланкийскими Сапфирами класса AAAАА и топазами из США 4,55 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 4,28 гр. со шри-ланкийскими Сапфирами класса AAAАА и топазами из США 2,53 карат
Серебряные серьги 925 пробы 3,51 гр. со шри-ланкийскими Сапфирами класса AAAАА и топазами из США 1,79 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 2,54 гр. со шри-ланкийским Сапфиром класса АААА класса AAAАА и топазами из США 1,09 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 2,31 гр. со шри-ланкийским Сапфиром класса AAAА 0,99 карат
Серебряные серьги 925 пробы 5,94 гр. со шри-ланкийскими Сапфирами класса AAAА и топазами из США 4,02 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 3,97 гр. со шри-ланкийскими Сапфирами класса AAAА и топазами из США 2,4 карат
Серебряные серьги 925 пробы 4,9 гр. со шри-ланкийскими Сапфирами класса AAAА 2,86 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 2,93 гр. со шри-ланкийскими Сапфирами класса AAAА 1,42 карат
Срібна каблучка 925 проби 3,08 гр. зі шрі-ланкійськими Сапфірами класу AAAА та топазами з США 1,75 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 3,08 гр. со шри-ланкийскими Сапфирами класса AAAА и топазами из США 1,75 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 3,86 гр. со шри-ланкийскими Сапфирами класса AAAА и топазами из США 2,19 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 3,33 гр. со шри-ланкийским Сапфиром класса AAAА и топазами из США 0,9 карат
Срібна каблучка 925 проби в позолоті 750 проби 2,28 гр. з шрі-ланкійським сапфіром класу AAAA та топазами 0,92 карат з колекції "DYNASTY"
Серебряное кольцо 925 пробы 2,28 гр. с шри-ланкийским сапфиром класса AAAA и топазами 0,92 карат с коллекции "DYNASTY"
Срібна підвіска 925 проби 1,57 гр. з шрі-ланкійським сапфіром класу AAAA та топазами 1,06 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 1,57 гр. с шри-ланкийским сапфиром класса AAAA и топазами 1,06 карат
Срібне кольє 925 проби в позолоті 750 проби 12,52 гр. зі шрі-ланкійськими блакитними сапфірами класу AAA та топазами зі США 9,65 карат
Серебряный колье 925 пробы в позолоте 750 пробы 12,52 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами класса AAA и топазами из США 9,65 карат
Срібне кольє 925 проби в позолоті 750 проби 15,33 гр. зі шрі-ланкійськими блакитними сапфірами класу AAA та топазами зі США 7,64 карат
Серебряный колье 925 пробы в позолоте 750 пробы 15,33 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами класса AAA и топазами из США 7,64 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 3,9 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами класса AAA и топазами из США 2,34 карат
Серебряный колье 925 пробы в позолоте 750 пробы 15,33 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами класса AAA и топазами из США 7,64 карат
Срібна каблучка 925 проби 2,1 г з блакитним шрі-ланкійським сапфіром класу АААА 0,86 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 3,19 гр. со шри-ланкийским голубым сапфиром класса AAA и топазами из США 1,65 карат
Серебряные серьги 925 пробы 7,2 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами класса AAA и топазами из США 3,4 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 2,26 гр. с голубым шри-ланкийским сапфиром класса АААА 0,74 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 2,1 гр. с голубым шри-ланкийским сапфиром класса АААА 0,86 карат
Серебряная подвеска 925 пробы в позолоте 750 пробы 3,19 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами класса AAA и топазами из США 2,14 карат
Серебряное кольцо 925 пробы в позолоте 750 пробы 4,65 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами класса AAA и топазами из США 2,09 карат
Срібні сережки 925 проби 6,1 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами класу АААА та білими топазами з США 3,12 карат
Срібна каблучка 925 проби 2,17 г з блакитним шрі-ланкійським сапфіром АААА та білими топазами з США 0,97 карат
Срібні сережки 925 проби 10,18 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами класу АААА 5,5 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 2,36 гр. с голубым шри-ланкийским сапфиром АААА и белыми топазами с США 0,81 карат
Серебряные серьги 925 пробы 6,1 гр. с голубыми шри-ланкийскими сапфирами класса АААА и белыми топазами с США 3,12 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 3,98 гр. с голубым шри-ланкийским сапфиром АААА и белыми топазами с США 1,61 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 2,17 гр. с голубым шри-ланкийским сапфиром АААА и белыми топазами с США 0,97 карат
Серебряные серьги 925 пробы 10,18 гр. с голубыми шри-ланкийскими сапфирами класса АААА 5,5 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 6,13 гр. с голубым шри-ланкийским сапфиром класса АААА 2,63 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 1,66 гр. с шри-ланкийскими сапфирами класса AAA 1,47 карат
Серебряный колье 925 пробы в позолоте 750 пр 12,26 гр. с шри-ланкийскими сапфирами AAA, топазами 8,49 к
Срібна підвіска 925пр 1,56г з блакитними шрі-ланк. сапфірами АААА та топазами США 0,66к
Срібні сережки 925 проби 4,22 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами класу АААА та білими топазами з США 1,22 карат
Срібна каблучка 925 проби 2,66 г з блакитними шрі-ланкійським сапфірами АААА та білими топазами з США 0,57 карат
Срібна підвіска 925пр 2,7г з блакитними шрі-ланк. сапфірами АААА та топазами США 0,98к
Срібні сережки 925 проби 6,92 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами класу АААА та білими топазами з США 1,96 карат
Срібні сережки 925 проби 5,55 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами класу АААА 2,55 карат
Срібна підвіска 925пр 1,77г з блакитними шрі-ланк. сапфірами АААА та топазами США 0,96к
Срібні сережки 925 проби 4,77 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами класу АААА та білими топазами з США 1,88 карат
Срібна каблучка 925 проби 2,31 г з блакитним шрі-ланкійським сапфіром АААА та білими топазами з США 0,96 карат
Срібна підвіска 925 проби 3,3 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА та білими топазами з США 2,71 карат
Срібні сережки 925 проби 8,26 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами класу АААА та білими топазами з США 5,52 карат
Срібні сережки 925 проби 6,5 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами класу АААА та білими топазами з США 2,63 карат
Срібна підвіска 925пр 1,88г з блакитними шрі-ланк. сапфірами класу АААА 1,49к
Срібна підвіска 925пр в поз.750пр 1,81г з блакитними шрі-ланк. сапфірами АААА та топазами США 1,03к
Срібні сережки 925 проби в позолоті 750 проби 4,59 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами класу АААА та білими топазами з США 2,16 карат
Срібна каблучка 925 проби 2,86 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА та білими топазами з США 2,02 карат
Срібна каблучка 925 проби 2,68 г з блакитним шрі-ланкійським сапфіром класу АААА 0,96 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 1,56 гр. с голубым шри-ланкийским сапфиром АААА и белыми топазами с США 0,66 карат
Серебряные серьги 925 пробы 4,22 гр. с голубыми шри-ланкийскими сапфирами класса АААА и белыми топазами с США 1,22 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 2,66 гр. с голубым шри-ланкийским сапфиром АААА и белыми топазами с США 0,57 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 2,7 гр. с голубым шри-ланкийским сапфиром АААА и белыми топазами с США 0,98 карат
Серебряные серьги 925 пробы 6,92 гр. с голубыми шри-ланкийскими сапфирами класса АААА и белыми топазами с США 1,96 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 4,33 гр. с голубым шри-ланкийским сапфиром АААА и белыми топазами с США 1,05 карат
Серебряные серьги 925 пробы 5,55 гр. с голубыми шри-ланкийскими сапфирами класса АААА 2,55 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 3,51 гр. с голубым шри-ланкийским сапфиром класса АААА 1,15 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 1,77 гр. с голубым шри-ланкийским сапфиром АААА и белыми топазами с США 0,96 карат
Серебряные серьги 925 пробы 4,77 гр. с голубыми шри-ланкийскими сапфирами класса АААА и белыми топазами с США 1,88 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 2,31 гр. с голубым шри-ланкийским сапфиром АААА и белыми топазами с США 0,96 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 3,3 гр. с голубым шри-ланкийским сапфиром АААА и белыми топазами с США 2,71 карат
Серебряные серьги 925 пробы 8,26 гр. с голубыми шри-ланкийскими сапфирами класса АААА и белыми топазами с США 5,52 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 4,79 гр. с голубым шри-ланкийским сапфиром АААА и белыми топазами с США 2,72 карат
Серебряные серьги 925 пробы 6,5 гр. с голубыми шри-ланкийскими сапфирами класса АААА и белыми топазами с США 2,63 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 1,88 гр. с голубым шри-ланкийским сапфиром класса АААА 1,49 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 3,18 гр. с голубым шри-ланкийским сапфиром класса АААА 1,48 карат
Серебряная подвеска 925 пробы в позолоте 750 пробы 1,81 гр. с голубым шри-ланкийским сапфиром АААА и белыми топазами с США 1,03 карат
Серебряные серьги 925 пробы в позолоте 750 пробы 4,59 гр. с голубыми шри-ланкийскими сапфирами класса АААА и белыми топазами с США 2,16 карат
Серебряное кольцо 925 пробы в позолоте 750 пробы 3,56 гр. с голубым шри-ланкийским сапфиром АААА и белыми топазами с США 1,08 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 2,86 гр. с голубым шри-ланкийским сапфиром АААА и белыми топазами с США 2,02 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 3,29 гр. с голубым шри-ланкийским сапфиром класса АААА 0,74 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 2,68 гр. с голубым шри-ланкийским сапфиром класса АААА 0,96 карат
Срібна підвіска 925пр 1,36г з блакитними шрі-ланк. сапфірами АААА та топазами США 0,55к
Срібні сережки 925 проби 4,27 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами класу АААА та білими топазами з США 1,04 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 1,36 гр. с голубым шри-ланкийским сапфиром АААА и белыми топазами с США 0,55 карат
Серебряные серьги 925 пробы 4,27 гр. с голубыми шри-ланкийскими сапфирами класса АААА и белыми топазами с США 1,04 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 2,19 гр. с голубым шри-ланкийским сапфиром АААА и белыми топазами с США 0,51 карат
Срібна підвіска 925 проби в позолоті 750 проби 1,75 гр. зі шрі-ланкійськими блакитними сапфірами класу AAA та топазами зі США 0,9 карат
Срібне кольє 925 проби в позолоті 750 проби 15,33 гр. зі шрі-ланкійськими блакитними сапфірами класу AAA та топазами зі США 7,64 карат
Срібне кольє 925 проби в позолоті 750 проби 12,52 гр. зі шрі-ланкійськими блакитними сапфірами класу AAA та топазами зі США 9,65 карат
Срібні сережки 925 проби 9,1 гр. зі шрі-ланкійськими блакитними сапфірами класу AAA та топазами зі США 5,09 карат
Срібна каблучка 925 проби 5,09 гр. зі шрі-ланкійськими блакитними сапфірами класу AAA та топазами зі США 2,34 карат
Срібна підвіска 925 проби 3,04 гр. зі шрі-ланкійськими блакитними сапфірами класу AAA 4,35 карат
Серебряная подвеска 925 пробы в позолоте 750 пробы 1,75 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами класса AAA и топазами из США 0,9 карат
Серебряный колье 925 пробы в позолоте 750 пробы 15,33 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами класса AAA и топазами из США 7,64 карат
Серебряный колье 925 пробы в позолоте 750 пробы 12,52 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами класса AAA и топазами из США 9,65 карат
Серебряные серьги 925 пробы 9,1 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами класса AAA и топазами из США 5,09 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 5,09 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами класса AAA и топазами из США 2,34 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 3,04 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами класса AAA 4,35 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 2,04 гр. с шри-ланкийскими сапфирами класса AAA 2,1 карат
Срібна підвіска 925 проби 2,48 гр. зі шрі-ланкійськими блакитними сапфірами класу AAA та топазами зі США 1,41 карат
Срібна каблучка 925 проби 4,69 гр. з шрі-ланкійськими сапфірами класу AAA та топазами 5,13 карат
Срібна підвіска 925 проби 1,73 гр. зі шрі-ланкійським блакитним сапфіром класу AAA та топазами зі США 1,75 карат
Срібна підвіска 925 проби 2,25 гр. зі шрі-ланкійським блакитним сапфіром класу AAA та топазами зі США 2,01 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 4,66 гр. с шри-ланкийскими сапфирами класса AAA 5,13 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 1,73 гр. со шри-ланкийским голубым сапфиром класса AAA и топазами 1,75к
Серебряная подвеска 925 пробы 2,25 гр. со шри-ланкийским голубым сапфиром класса AAA и топазами 2,01к
Срібні сережки 925 проби 6,22 гр. з шрі-ланкійськими сапфірами класу AAAA та топазами 6,19 карат з колекції "DYNASTY"
Срібна каблучка 925 проби 3,47 гр. з шрі-ланкійським сапфіром класу AAAA та топазами 2,88 карат з колекції "DYNASTY"
Срібні сережки 925 проби 3,87 гр. з шрі-ланкійськими сапфірами класу AAAA та топазами 1,95 карат
Срібна каблучка 925 проби в позолоті 750 проби 2,38 гр. з шрі-ланкійським сапфіром класу AAAA та топазами 1,04 карат
Срібні сережки 925 проби в позолоті 750 проби 8,49 гр. з шрі-ланкійськими сапфірами класу AАAA 7,45 карат з колекції "DOLCE VITA"
Срібна підвіска 925 проби 3,65 гр. з шрі-ланкійськими сапфірами класу AAA та топазами 3,94 карат
Срібна підвіска 925 проби 1,5 гр. з шрі-ланкійськими сапфірами класу AAA 1,47 карат
Срібна підвіска 925 проби 2,26 гр. з шрі-ланкійськими сапфірами класу AAA та топазами 2,2 карат
Срібна каблучка 925 проби 2,97 гр. з шрі-ланкійськими сапфірами класу AAA та топазами 2,2 карат
Срібна підвіска 925 проби 1,63 гр. з шрі-ланкійськими сапфірами класу AAA та топазами 1,49 карат
Срібна каблучка 925 проби 3,67 гр. з шрі-ланкійськими сапфірами класу AAA та топазами 3,1 карат
Срібна підвіска 925 проби 2,03 гр. з шрі-ланкійськими сапфірами класу AAA 2,1 карат
Срібна каблучка 925 проби 5,95 гр. з шрі-ланкійськими сапфірами класу AAA 6,13 карат
Срібна підвіска 925 проби 2,07 гр. зі шрі-ланкійськими блакитними сапфірами класу AAA та топазами зі США 1,49 карат
Срібна каблучка 925 проби 3,11 гр. зі шрі-ланкійськими блакитними сапфірами класу AAA та топазами зі США 1,34 карат
Срібна підвіска 925 проби 3,99 гр. зі шрі-ланкійськими блакитними сапфірами класу AAA та топазами зі США 1,81 карат
Срібні сережки 925 проби 8,46 гр. зі шрі-ланкійськими блакитними сапфірами класу AAA та топазами зі США 3,83 карат
Срібна каблучка 925 проби 3,84 гр. зі шрі-ланкійськими блакитними сапфірами класу AAA та топазами зі США 1,84 карат
Срібне кольє 925 проби в позолоті 750 проби 12,26 гр. зі шрі-ланкійськими блакитними сапфірами класу AAA та топазами зі США 8,49 карат
Срібна підвіска 925 проби 4,34 гр. зі шрі-ланкійськими блакитними сапфірами класу AAA та топазами зі США 2,66 карат
Срібні сережки 925 проби 9,19 гр. зі шрі-ланкійськими блакитними сапфірами класу AAA та топазами зі США 5,55 карат
Срібна каблучка 925 проби 5,15 гр. зі шрі-ланкійськими блакитними сапфірами класу AAA та топазами зі США 2,94 карат
Срібна брошка 925 проби в позолоті 750 проби 7,61 гр. зі шрі-ланкійськими блакитними сапфірами класу AAA та топазами зі США 3,86 карат
Срібна каблучка 925 проби 3,85 гр. зі шрі-ланкійським блакитним сапфіром класу AAA та топазами зі США 1,6 карат
Срібна підвіска 925 проби 1,85 гр. зі шрі-ланкійськими блакитними сапфірами класу AAA та топазами зі США 1,42 карат
Серебряные серьги 925 пробы 6,22 гр. с шри-ланкийскими сапфирами класса AAAA и топазами 6,19 карат с коллекции "DYNASTY"
Серебряное кольцо 925 пробы 3,47 гр. с шри-ланкийским сапфиром класса AAAA и топазами 2,88 карат с коллекции "DYNASTY"
Серебряные серьги 925 пробы 3,87 гр. с шри-ланкийскими сапфирами класса AAAA и топазами 1,95 карат
Серебряное кольцо 925 пробы в позолоте 750 пробы 2,38 гр. с шри-ланкийским сапфиром класса AAAA и топазами 1,04 карат
Серебряные серьги 925 пробы в позолоте 750 пробы 8,49 гр. с шри-ланкийскими сапфирами класса AAA 7,45 карат с коллекции "DOLCE VITA"
Серебряная подвеска 925 пробы 3,65 гр. с шри-ланкийскими сапфирами класса AAA и топазами 3,94 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 1,66 гр. с шри-ланкийскими сапфирами класса AAA 1,47 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 2,3 гр. с шри-ланкийскими сапфирами класса AAA и топазами 2,2 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 3,11 гр. с шри-ланкийскими сапфирами класса AAA и топазами 2,2 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 1,7 гр. с шри-ланкийскими сапфирами класса AAA и топазами 1,49 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 3,76 гр. с шри-ланкийскими сапфирами класса AAA и топазами 3,1 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 2,04 гр. с шри-ланкийскими сапфирами класса AAA 2,1 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 6,18 гр. с шри-ланкийскими сапфирами класса AAA 6,13 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 2,48 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами AAA и топазами 1,41 к
Серебряная подвеска 925 пробы 2,07 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами AAA и топазами 1,49 к
Серебряное кольцо 925 пробы 3,11 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами AAA и топазами 1,34 к
Серебряная подвеска 925 пробы 3,99 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами AAA и топазами 1,81 к
Серебряные серьги 925 пробы 8,46 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами AAA и топазами 3,83 к
Серебряное кольцо 925 пробы 3,84 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами AAA и топазами 1,84 к
Серебряный колье 925 пробы в позолоте 750 пр 12,26 гр. с шри-ланкийскими сапфирами AAA, топазами 8,49 к
Серебряная подвеска 925 пробы 4,34 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами AAA и топазами 2,66 к
Серебряные серьги 925 пробы 9,19 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами AAA и топазами 5,55 к
Серебряное кольцо 925 пробы 5,15 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами AAA и топазами 2,94 к
Серебряная брошь 925 пробы в позолоте 750 пр 7,44 гр. с шри-ланкийскими голубыми сапфирами AAA 3,86к
Серебряное кольцо 925 пробы 3,85 гр. со шри-ланкийским голубым сапфиром класса AAA и топазами 1,6 к
Серебряная подвеска 925 пр 1,85 гр.С шри-ланкийскими голубыми сапфирами класса AAA и топазами 1,42 к
Срібна підвіска 925 проби 1,8 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА та білими топазами з США 0,88 карат
Срібні сережки 925 проби 4,68 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА та білими топазами з США 2,6 карат
Срібна підвіска 925 проби 1,97 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфіроами класу АААА 1,4 карат
Срібні сережки 925 проби 5,88 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА 3,6 карат
Срібна підвіска 925 проби 1,98 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА та білими топазами з США 1,19 карат
Срібна каблучка 925 проби 2,98 г з блакитним шрі-ланкійським сапфіром АААА та білими топазами з США 1,48 карат
Срібна підвіска 925пр 1,85г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА та топазом з США 0,67к
Срібні сережки 925 проби 4,6 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА та білими топазами з США 1,03 карат
Срібна підвіска 925 проби 1,6 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА та білими топазами з США 1,49 карат
Срібні сережки 925 проби 4,47 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА та білими топазами з США 2,68 карат
Срібна підвіска 925 проби 1,67 г з блакитним шрі-ланкійським сапфіром класу АААА 1,15 карат
Срібні сережки 925 проби 4,08 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА 1,6 карат
Срібна каблучка 925пр 3,11г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами класу АААА 1,45к
Срібна підвіска 925пр 1,61г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА та топазами з США 0,83к
Срібна підвіска 925 проби 1,63 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами класу АААА 0,75 карат
Срібні сережки 925 проби 3,87 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА 1,85 карат
Ср. підвіска 925пр 1,98г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА та білими топазами з США 1,4к
Срібні сережки 925 проби 5,26 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА та білими топазами з США 2,07 карат
Срібна каблучка 925пр 3,3г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА та топазами з США 0,76к
Срібна підвіска 925 проби 1,41 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА та білими топазами з США 0,8 карат
Срібні сережки 925 проби 4,28 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА та білими топазами з США 1,63 карат
Срібна каблучка 925 проби 2,61 г з блакитним шрі-ланкійським сапфіром АААА та білими топазами з США 0,77 карат
Срібні сережки 925 проби 4,31 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА та білими топазами з США 1,22 карат
Срібна підвіска 925 проби 1,52 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА та білими топазами з США 0,68 карат
Срібна підвіска 925 проби 1,48 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами класу АААА 1,65 карат
Срібні сережки 925 проби 3,85 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА 3,45 карат
Срібна каблучка 925 проби 2,63 г з блакитним шрі-ланкійським сапфіром класу АААА 1,9 карат
Срібна підвіска 925 проби 1,09 г з блакитним шрі-ланкійським сапфіром АААА та білими топазами з США 0,6 карат
Срібні сережки 925 проби 3,42 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА та білими топазами з США 1,41 карат
Срібна підвіска 925 проби 2,97 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА та білими топазами з США 1,44 карат
Срібні сережки 925 проби 6,58 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА та білими топазами з США 2,93 карат
Срібна підвіска 925 проби 1,38 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА та білими топазами з США 0,88 карат
Срібні сережки 925 проби 3,79 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА та білими топазами з США 2,06 карат
Срібна підвіска 925 проби в позолоті 750 проби 1,72 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами класу АААА 1 карат
Срібні сережки 925 проби в позолоті 750 проби 4,48 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА 2,45 карат
Срібна каблучка 925 проби в позолоті 750 проби 3,09 г з блакитним шрі-ланкійським сапфіром класу АААА 2,05 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 1,8 г с голубыми шри-ланкийскими сапфирами АААА и белыми топазами с США 0,88 карат
Серебряные серьги 925 пробы 4,68 г с голубыми шри-ланкийскими сапфирами АААА и белыми топазами с США 2,6 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 2,97 г с голубым шри-ланкийским сапфиром АААА и белыми топазами с США 1,07 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 1,97 г с голубыми шри-ланкийскими сапфироамы класса АААА 1,4 карат
Серебряные серьги 925 пробы 5,88 г с голубыми шри-ланкийскими сапфирами АААА 3,6 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 3,31 г с голубым шри-ланкийским сапфиром класса АААА 1,35 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 1,98 г с голубыми шри-ланкийскими сапфирами АААА и белыми топазами с США 1,19 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 2,98 г с голубым шри-ланкийским сапфиром АААА и белыми топазами с США 1,48 карат
Серебряная подвеска 925пр 1,85г с голубыми шри-ланкийскими сапфирами АААА и топазом из США 0,67к
Серебряные серьги 925 пробы 4,6 г с голубыми шри-ланкийскими сапфирами АААА и белыми топазами с США 1,03 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 2,71 г с голубым шри-ланкийским сапфиром АААА и белыми топазами с США 0,67 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 1,6 г с голубыми шри-ланкийскими сапфирами АААА и белыми топазами с США 1,49 карат
Серебряные серьги 925 пробы 4,47 г с голубыми шри-ланкийскими сапфирами АААА и белыми топазами с США 2,68 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 3,44 г с голубым шри-ланкийским сапфиром АААА и белыми топазами с США 1,28 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 1,67 г с голубым шри-ланкийским сапфиром класса АААА 1,15 карат
Серебряные серьги 925 пробы 4,08 г с голубыми шри-ланкийскими сапфирами АААА 1,6 карат
Серебряное кольцо 925пр 3,11г с голубыми шри-ланкийскими сапфирами класса АААА 1,45к
Серебряная подвеска 925пр 1,61г с голубыми шри-ланкийскими сапфирами АААА и топазами из США 0,83к
Серебряное кольцо 925пр 2,06г с голубыми шри-ланкийскими сапфирами АААА и топазами из США 0,84к
Серебряная подвеска 925 пробы 1,63 г с голубыми шри-ланкийскими сапфирами класса АААА 0,75 карат
Серебряные серьги 925 пробы 3,87 г с голубыми шри-ланкийскими сапфирами АААА 1,85 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 2,67 г с голубым шри-ланкийским сапфиром класса АААА 0,8 карат
Ср. подвеска 925пр 1,98г с голубыми шри-ланкийскими сапфирами АААА и белыми топазами с США 1,4к
Серебряные серьги 925 пробы 5,26 г с голубыми шри-ланкийскими сапфирами АААА и белыми топазами с США 2,07 карат
Серебряное кольцо 925пр 3,3 г с голубыми шри-ланкийскими сапфирами АААА и топазами из США 0,76к
Серебряная подвеска 925 пробы 1,41 г с голубыми шри-ланкийскими сапфирами АААА и белыми топазами с США 0,8 карат
Серебряные серьги 925пр 4,28г с голубыми шри-ланкийскими сапфирами АААА и топазами из США 1,63к
Серебрянное кольцо 925пр 2,61г с голубым шри-ланкийским сапфиром АААА и топазами из США 0,77к
Серебряные серьги 925 пробы 4,31 г с голубыми шри-ланкийскими сапфирами АААА и белыми топазами с США 1,22 карат
Серебряная подвеска 925пр 1,52г с голубыми шри-ланкийскими сапфирами АААА и топазами из США 0,68к
Серебрянное кольцо 925пр 2,37г с голубыми шри-ланкийскими сапфирами АААА и топазами из США 0,62к
Серебряная подвеска 925 пробы 1,48 г с голубыми шри-ланкийскими сапфирами класса АААА 1,65 карат
Серебряные серьги 925 пробы 3,85 г с голубыми шри-ланкийскими сапфирами АААА 3,45 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 2,63 г с голубым шри-ланкийским сапфиром класса АААА 1,9 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 1,09 г с голубым шри-ланкийским сапфиром АААА и белыми топазами с США 0,6 карат
Серебряные серьги 925 пробы 3,42 г с голубыми шри-ланкийскими сапфирами АААА и белыми топазами с США 1,41 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 2,18 г с голубым шри-ланкийским сапфиром АААА и белыми топазами с США 0,63 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 2,97 г с голубыми шри-ланкийскими сапфирами АААА и белыми топазами с США 1,44 карат
Серебряные серьги 925 пробы 6,58 г с голубыми шри-ланкийскими сапфирами АААА и белыми топазами с США 2,93 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 4,03 г с голубым шри-ланкийским сапфиром АААА и белыми топазами с США 1,39 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 1,38 г с голубыми шри-ланкийскими сапфирами АААА и белыми топазами с США 0,88 карат
Серебряные серьги 925 пробы 3,79 г с голубыми шри-ланкийскими сапфирами АААА и белыми топазами с США 2,06 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 2,85 г с голубым шри-ланкийским сапфиром АААА и белыми топазами с США 1,03 карат
Серебряная подвеска 925 пробы в позолоте 750 пробы 1,72 г с голубыми шри-ланкийскими сапфирами класса АААА 1 карат
Серебряные серьги 925 пробы в позолоте 750 пробы 4,48 г с голубыми шри-ланкийскими сапфирами АААА 2,45 карат
Серебряное кольцо 925 пробы в позолоте 750 пробы 3,09 г с голубым шри-ланкийским сапфиром класса АААА 2,05 карат
Срібна підвіска 925 проби 2,52 гр. з шрі-ланкійським сапфіром класу AAAA та топазами 2,85 карат з колекції "DYNASTY"
Срібна підвіска 925 проби 1,54 гр. з шрі-ланкійським сапфіром класу AAAA та топазами 0,79 карат
Срібна каблучка 925 проби 2,63 гр. з шрі-ланкійським сапфіром класу AAAA та топазами 0,91 карат
Срібна підвіска 925 проби 1,3 гр. з шрі-ланкійським сапфіром класу AAAA та топазами 0,91 карат з колекції "WOMAN"
Срібні сережки 925 проби 3,5 гр. з шрі-ланкійськими сапфірами класу AAAA та топазами 2,33 карат з колекції "WOMAN"
Срібна каблучка 925 проби 2,67 гр. з шрі-ланкійським сапфіром класу AAAA та топазами 1 карат з колекції "WOMAN"
Срібна підвіска 925 проби в позолоті 750 проби 3,71 гр. з шрі-ланкійськими сапфірами класу AAAА 3,95 карат з колекції "DOLCE VITA"
Срібна каблучка 925 проби в позолоті 750 проби 7,66 гр. з шрі-ланкійськими сапфірами класу AАAA 5,6 карат з колекції "DOLCE VITA"
Срібні сережки 925 проби 8,64 гр. з шрі-ланкійськими сапфірами класу AAA та топазами 9,39 карат
Срібна підвіска 925 проби 4,09 гр. з шрі-ланкійськими сапфірами класу AAA та топазами 4,06 карат
Срібні сережки 925 проби 9,18 гр. з шрі-ланкійськими сапфірами класу AAA та топазами 7,95 карат
Срібна каблучка 925 проби 5,6 гр. з шрі-ланкійськими сапфірами класу AAA та топазами 4,37 карат
Срібна підвіска 925 проби 1,74 гр. з шрі-ланкійськими сапфірами класу AAA та топазами 2,21 карат з колекції "DYNASTY"
Срібні сережки 925 проби 4,78 гр. з шрі-ланкійськими сапфірами класу AAA та топазами 4,88 карат з колекції "DYNASTY"
Срібні сережки 925 проби 4,09 гр. з шрі-ланкійськими сапфірами класу AAA 1,23 карат
Срібна підвіска 925 проби 2,27 гр. з шрі-ланкійськими сапфірами класу AAA 3,84 карат
Срібна підвіска 925 проби 2,85 гр. зі шрі-ланкійським блакитним сапфіром класу AAA та топазами зі США 2,06 карат
Срібна підвіска 925 проби в позолоті 750 проби 3,19 гр. зі шрі-ланкійськими блакитними сапфірами класу AAA та топазами зі США 2,14 карат
Срібні сережки 925 проби в позолоті 750 проби 6,88 гр. зі шрі-ланкійськими блакитними сапфірами класу AAA та топазами зі США 3,46 карат
Срібна каблучка 925 проби в позолоті 750 проби 4,65 гр. зі шрі-ланкійськими блакитними сапфірами класу AAA та топазами зі США 2,09 карат
Срібна підвіска 925 проби 3,19 гр. зі шрі-ланкійським блакитним сапфіром класу AAA та топазами зі США 1,65 карат
Срібні сережки 925 проби 7,2 гр. зі шрі-ланкійськими блакитними сапфірами класу AAA та топазами зі США 3,4 карат
Срібна підвіска 925 проби 2,26 гр. зі шрі-ланкійськими блакитними сапфірами класу AAA та топазами зі США 1,64 карат
Срібні сережки 925 проби 5,21 гр. зі шрі-ланкійськими блакитними сапфірами класу AAA та топазами зі США 4,38 карат
Срібна каблучка 925 проби 3,52 гр. зі шрі-ланкійськими блакитними сапфірами класу AAA та топазами зі США 1,34 карат
Срібні сережки 925 проби 4,18 гр. зі шрі-ланкійськими блакитними сапфірами класу AAA та топазами зі США 2,14 карат
Срібна каблучка 925 проби 2,89 гр. зі шрі-ланкійськими блакитними сапфірами класу AAA та топазами зі США 1,05 карат
Срібна підвіска 925 проби 3,87 гр. зі шрі-ланкійськими блакитними сапфірами класу AAA та топазами зі США 2,89 карат
Срібні сережки 925 проби 8,4 гр. зі шрі-ланкійськими блакитними сапфірами класу AAA та топазами зі США 4,12 карат
Срібна каблучка 925 проби 3,9 гр. зі шрі-ланкійськими блакитними сапфірами класу AAA та топазами зі США 2,34 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 2,52 гр. с шри-ланкийским сапфиром класса AAAA и топазами 2,85 карат из коллекции "DYNASTY"
Серебряная подвеска 925 пробы 1,54 гр. с шри-ланкийским сапфиром класса AAAA и топазами 0,79 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 2,63 гр. с шри-ланкийским сапфиром класса AAAA и топазами 0,91 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 1,3 гр. с шри-ланкийским сапфиром класса AAAA и топазами 0,91 карат с коллекции "WOMAN"
Серебряные серьги 925 пробы 3,5 гр. с шри-ланкийскими сапфирами класса AAAA и топазами 2,33 карат с коллекции "WOMAN"
Серебряное кольцо 925 пробы в позолоте 750 пробы 2,67 гр. с шри-ланкийским сапфиром класса AAAA и топазами 1 карат с коллекции "WOMAN"
Серебряная подвеска 925 пробы в позолоте 750 пробы 3,71 гр. с шри-ланкийскими сапфирами класса AAA 3,95 карат с коллекции "DOLCE VITA"
Серебряное кольцо 925 пробы в позолоте 750 пробы 7,66 гр. с шри-ланкийскими сапфирами класса AAA 5,6 карат с коллекции "DOLCE VITA"
Серебряные серьги 925 пробы 8,64 гр. с шри-ланкийскими сапфирами класса AAA и топазами 9,39 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 4,09 гр. с шри-ланкийскими сапфирами класса AAA и топазами 4,06 карат
Серебряные серьги 925 пробы 9,18 гр. с шри-ланкийскими сапфирами класса AAA и топазами 7,95 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 5,6 гр. с шри-ланкийскими сапфирами класса AAA и топазами 4,37 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 1,74 гр. с шри-ланкийскими сапфирами класса AAA и топазами 2,21 карат с коллекции "DYNASTY"
Серебряные серьги 925 пробы 4,78 гр. с шри-ланкийскими сапфирами класса AAA и топазами 4,88 карат с коллекции "DYNASTY"
Серебряные серьги 925 пробы 4,1 гр. с шри-ланкийскими сапфирами класса AAA 1,23 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 2,27 гр. с шри-ланкийскими сапфирами класса AAA 3,84 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 2,85 гр. со шри-ланкийским голубым сапфиром класса AAA и топазами из США 2,06 карат
Серебряная подвеска 925 пробы в позолоте 750 пробы 3,19 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами класса AAA и топазами из США 2,14 карат
Серебряные серьги 925 пробы в позолоте 750 пробы 6,88 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами класса AAA и топазами из США 3,46 карат
Серебряное кольцо 925 пробы в позолоте 750 пробы 4,65 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами класса AAA и топазами из США 2,09 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 3,19 гр. со шри-ланкийским голубым сапфиром класса AAA и топазами из США 1,65 карат
Серебряные серьги 925 пробы 7,2 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами класса AAA и топазами из США 3,4 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 2,26 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами класса AAA и топазами из США 1,64 карат
Серебряные серьги 925 пробы 5,21 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами класса AAA и топазами из США 4,38 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 3,52 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами класса AAA и топазами из США 1,34 карат
Серебряные серьги 925 пробы 4,18 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами класса AAA и топазами из США 2,14 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 2,89 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами класса AAA и топазами из США 1,05 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 3,87 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами класса AAA и топазами из США 2,89 карат
Серебряные серьги 925 пробы 8,4 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами класса AAA и топазами из США 4,12 карат
Серебряное кольцо 925 пробы 3,9 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами класса AAA и топазами из США 2,34 карат
Серебряная подвеска 925 пробы 3,99 гр. со шри-ланкийскими голубыми сапфирами AAA и топазами 1,81 к
Срібні сережки 925 проби 4,25 г з блакитними шрі-ланкійськими сапфірами АААА та топазами з США 1,71 карат
Серебряные серьги 925 пробы 4,25 г с голубыми шри-ланкийскими сапфирами АААА и топазами из США 1,71 карат